Siirry suoraan sisältöön

henkilotietojen_kasittely

Henkilötietojen käsittely

Mitä tietoja keräämme bestcrew.fi -palvelun kautta?
• Henkilön yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yksilöintitieto
• Henkilön tiedot itsestään: koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito sekä muut työnhakuun ja virantäyttöön liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöön ja ajo-oikeuteen liittyvät tiedot
• Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot

Tietojen luovuttaminen
Emme luovuta tietojasi kenellekään The Best Crew Ever Oy:n hallintoon kuulumattomalle taholle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
• Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi
• Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää meille käsittelyä koskevia tarkentavia kysymyksiä (ks. yhteystiedot alla).

Oikeus saada pääsy tietoihin
• Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Oikeus oikaista tietoja
• Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot
• Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
• tällöin voimme käsitellä tietojasi vain
• sinun suostumuksellasi
• jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
• yleisen edun vuoksi tai
• jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi
• jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön The Best Crew Oy:lle sähköpostilla info(at)bestcrew.fi