Arvot

Yrityksenä periaatteemme on pyrkiä olemaan vapaa kaikenlaisesta syrjinnästä.
Ydinarvomme on kunnioittaa ja toteuttaa toiminnassamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.